Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство по държава / Босна и Херцеговина

Старата джамия Соко

Старата джамия Соко

За обекта


Коридор: Диагонален път
Държава: Босна и Херцеговина, Грачаница
Тип: Ислямски религиозен център
Епоха: Средновековие
Тема: Ислямска култура
Световно наследство:
СредновековиеИслямска култураИслямски религиозен център

Произходът на страта джамия Соко и нейната функция трябва да се разглеждат в контекста на средновековното укрепление Соко. Най-ранните сведения за крепостта Соко (Сокоград) датират от 1429 година. Тогава тя е била владение на княз Радивой – син на цар Остоя и брат на босненския крал Томаш. Средновековната сграда на старата джамия Соко е посроена през първата половина на ХV век. Първоначално е трябвало да служи за двора на феодала. Може да се предположи, че е била използвана за църква от гарнизона Магиар в укреплението Соко (1464-1520). Мюсюлманите често са строели джамии за своите гарнизони в укрепените градове, затова със сигурност може да се каже, че джамията Соко е най-старата в района. Тя е известна сред местните хора като Фетийа – име често давано на джамиите по онова време.
Храмът оснава действащ до 1980, когато е построена новата джамия.

Съвет на Европа, РПЮИЕДокументи