Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство по държава / Черна гора

Цетине

Цетине

За обекта


Коридор: Виа Адриатика
Държава: Черна гора, Цетине
Тип: Исторически град
Епоха: Средновековие
Тема: Нематериално наследство
Световно наследство:
СредновековиеНематериално наследствоИсторически град

Цетине, макар и малко градче, е гордо с това, че е историческата столица на Черна гора. Цетине става столица на Зета (днешната Черна гора) в 1482 година. В продължение на пет века е престолен град, православен религиозен център и културно-просветно огнище на Черна гора. Днес той е седалище на националните културни институции на Черна гора, там се намират многобройни музеи, Архивът и много други.
Цетине има богата традиция в областта на издателската и печатарска дейност. Печатницата на Църнойевици (1492 – 1496) отпечатала първите книги на кирилица, само три десетилетия след революционното откритие на Гутенберг. Това е може би най-важният принос на Черна гора за разпространението на сръбската култура, както и на културата на другите православни народи в Югоизточна Европа.

Експертна мрежа