Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство по държава / Сърбия

Белградска крепост

Белградска крепост

За обекта


Коридор: Диагонален път, Дунавски път
Държава: Сърбия, Белград
Тип: Крепост
Епоха: Ново време, Средновековие, Античност
Тема: Крепости
Световно наследство:
Ново времеСредновековиеАнтичностКрепостиКрепост

Белградската крепост е многопластов и сложен обект, строен, преизграждан и променян много пъти в дългия период от II до VIII век. Построена е на много важно стратегическо място – на устието на река Сава, при вливането й в Дунав. Белград е бил винаги портата между Централна Европа и Югоизточна Европа, важен военно-стратегически пункт и същевременно – икономически и културен кръстопът на Европа.
Днес укреплението на Белград е превърнато в изключително красив парк. Това безспорно е най-привлекателното място в Сърбия. Тук ще откриеш няколко музея, сред които са богатият Военен музей, основан през 1896 година, Белградската зоологическа градина и малката астрономическа обсерватория за деца.
От много места можеш да се насладиш на прекрасна гледка.

Експертна мрежа