Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство по държава / Сърбия

Францисканският манастир в Бач

Францисканският манастир в Бач

За обекта


Коридор: Диагонален път, Дунавски път
Държава: Сърбия, Бач
Тип: Християнски религиозен център
Епоха: Ново време, Средновековие
Тема: Християнски манастири
Световно наследство:
Ново времеСредновековиеХристиянски манастириХристиянски религиозен център

В архитектурата на манастира ясно личи наслагването и преливането на културни пластове от средните векове до късния барок. Най-старата част на манастирската църква е оформена под влиянието на ранната романска и ранната готическа архитектура. Манастирът е основан от францискански монаси през средновековието и векове наред е играл важна културна и просветна роля в областта Бачка. През 1730 – 33 година францисканците са създали университет по философия, а през XIX век са били учители в обществените училища. В хранилището и библиотеката на манастира се пази архив от документи, свързани с миналото на района, както и с историята и дейността на Францисканския орден. Манастирът и до днес се ползва с авторитет и влияние сред католическото население на областта.

Съвет на Европа
Експертна мрежаДокументи