Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство по държава / Сърбия

Голубинци Купиново етнографски парк

Голубинци Купиново етнографски парк

За обекта


Коридор: Диагонален път, Дунавски път
Държава: Сърбия, Стара Пазова, Печинци
Тип: Народна архитектура
Епоха: Ново време, Средновековие
Тема: Народна архитектура
Световно наследство:
Ново времеСредновековиеНародна архитектураНародна архитектура

Трите силоза в Голубинци с котобанята представляват най-декоративните и значителни примери на икономически обекти, използвани като хамбари за съхранение на жито през XVIII в. Замъкът Слос с неговия външен вид и интериорни детайли има всички характеристики на войнограничарската архитектура. Построен е в края на XVIII в. Освен архитектурна стойност, замъкът притежава и историческа стойност, тъй като е бил резиденция на Караджорджич, известния водач на Първото сръбско въстание през 1813 г. Етнопаркът Купиново е разположен близо до най-старата средновековна част на село Срем. В непосредствена близост са църквата „Св. Лука”, останките от укрепения град Купиник от XIV в., както и природният резерват „Обедска бара”.

Съвет на Европа
Експертна мрежаДокументи