Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство по държава / Сърбия

Прищина - ислямска архитектура

Прищина - ислямска архитектура

За обекта


Коридор: Диагонален път, София - Охрид
Държава: Сърбия, Прищина
Тип: Ислямски религиозен център, Исторически град
Епоха: 20-ти век, Средновековие
Тема: Ислямска култура
Световно наследство:
20-ти векСредновековиеИслямска култураИслямски религиозен центърИсторически град

Джамията на султан Мехмед Фатих, джамията на Лапи и джамията Яшар Паша в Прищина са построени ярки ислямски паметници. Трите джамии – едни от най-старите на територията на Косово – са ценни свидетелства за ислямската материална и духовна култура в този район на Югоизточна Европа. Те играят важна роля и за оформянето както на стария градски център, така и на съвременния образ на Прищина.
Турските бани в Прищина са типични произведения на ислямската архитектура. Голямата турска баня се намира в центъра на стария град Прищина, близо до джамията на султан Мехмед Фатих (от XV век), до малките турски бани (от XVIII век), часовниковата кула (от втората половина на XIX век) и сградата на Косовската академия за наука и изкуство (реконструирано градско жилище от XIX век).

Съвет на ЕвропаДокументи