Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство по държава / Албания

Базарът в Корча

Базарът в Корча

За обекта


Коридор: Виа Егнация
Държава: Албания, Корча
Тип: Народна архитектура
Епоха: Ново време, Средновековие
Тема:
Световно наследство:
Ново времеСредновековиеНародна архитектура

Базарът в Корча е сред най-ценните сгради от този вид, при това не само на албанска територия. Той е построен през втората половина на XIX век и представлява важна черта на градската среда. Тази сграда е свидетелство за важността на търговците и занаятчиите, които, по онова време, повлияли върху социалния и икономически контекст на страната. Базарът е разделен на щсно разграничени единици. Площадите играят роля на центрове, заобиколени от дву- или триетажни сгради. По онова време са съществували 15 страноприемници, от които девет са запазени. През 1879 г. базарът почти е разрушен от пожар, но е върнат отново към предишния си блясък.

Съвет на ЕвропаДокументи