Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство по държава / Словения

Костаниевица на Кърка

Костаниевица на Кърка

За обекта


Коридор: Диагонален път
Държава: Словения, Костаниевица, Доленски регион
Тип: Християнски религиозен център
Епоха: Ново време, Средновековие
Тема: Християнски манастири
Световно наследство:
Ново времеСредновековиеХристиянски манастириХристиянски религиозен център

Цистерцианският манастир бил построен на блатиста равнина до река Крка, през 1234 г. Първо е построена трикорабна църква с напречен кораб и плоско-завършваща част пред олтара (Бернардински план). Запазените художествени характеристики свързват старата църква с подобни църкви в Чехия и Унгария. По време на преизграждането и в XV в. корабите са скъсени в западна посока, вероятно поради затруднения произхождащи от носимоспособността на терена. На това място е построена камбанарията. През XVII в. и средата на XVIII в. е преизграден напълно нартексът. По това време корабите са засводени отново, растителната декорация върху капителите е скрита под пласта на груба мазилка, помещението за хора е разширено, и е построена нова Барокова входна фасада (архитект Матия Перски). Манастирските сгради са разширени през XVI в. когато е построена нова кръстовидна зала. Важни преустройства са извършени през XVIII в. Обширни жилищни крила са изградени с големи зали с аркади и декорирани с малки, на гъсто подредени Тоскански колони през двата етажа. Най-големият Словенски Бароков манастир загубил сакралната си функция с оттеглянето на Йозеф през 1786 г. Олтарите и църковната утвар са разграбени или разпродадени и манастирът бавно почва да запада. През 1942 г. е изгорен. От 1958 г. се започва реставрацията на отделните крила. Църквата е реконструирана през 1971 г. На приземния етаж има широки арки, чиито стъпки са разчистени по време на последнат реставрация. В реновирания кладенец на двора се събира отново вода. Пред входа на манастира, до паркинга, е реконструирана мелницата, а до входа, между двете цилиндрични кули е репликата на изчезналото Ренесансово фреско.
Склуптури от дъб са аранжирани около манастирските сгради, на близките ливади и дори в град Костаневица. Това е така наречената “Форма вива”. Избрани склуптори от цял свят (от Япония, САЩ и Канада до Русия, Югославия и Словения) създават своите произведения на международни срещи от 1961 г. които по-късно се аранжират с помощта на експерти около манастира, по ливадите наоколо и в град Костаневица. Колекцията от склуптури надхвърля вече сто.

Словенски туристически борд