Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство по държава / Хърватска

Владишкият дворец Пакрач

Владишкият дворец Пакрач

За обекта


Коридор: Диагонален път
Държава: Хърватска, Пакрац
Тип: Християнски религиозен център
Епоха: Ново време
Тема:
Световно наследство:
Ново времеХристиянски религиозен център

Епископският комплекс включва поредица от сгради, изграждани последователно по протежение на две улици, южно от главния градски площад на Пакрац. Най-забележителен е дворецът на владиката – едноетажна сграда, построена през 1732 година в бароков стил. Заради своята висока архитектурна, историческа и религиозна стойност комплексът е ценност от национално равнище.

Регионална програма на Съвета на ЕвропаДокументи