Cultural Corridors of South East Europe

Heritage by Type / Intangible Heritage

Високо златоградско мъжко пеене

Info Sections
Високо златоградско мъжко пеене

About the site


Corridor: Eastern Trans-Balkan Road
Country: Bulgaria, град Златоград
Type: Intangible Heritage
Epoch: 20th Century
Theme: Intangible Heritage
World Heritage:
20th CenturyIntangible HeritageIntangible Heritage

Стилът, наричан високо златоградско пеене е в своя разцвет през 50-те години на 20 век. За съжаление, той вече не съществува.