Cultural Corridors of South East Europe

Heritage by Type / Intangible Heritage

дюлгери

Info Sections
дюлгери

About the site


Corridor: Eastern Trans-Balkan Road
Country: Bulgaria,
Type: Intangible Heritage
Epoch:
Theme: Intangible Heritage
World Heritage: Intangible Heritage Masterpieces
Intangible HeritageIntangible HeritageIntangible Heritage Masterpieces

Дюлгерството се е развило, защото е нямало плодотворна почва и съответно земеделие.
Родопските майстори строители – дюлгери работят както в този район , така и в Тракийската низина, средногориято и по Беломорието, Мала Азия и Сърбия. Много от старите сгради по Беломорието и Гръцките острови са строени от родопските дюлгери. Според старите родопчани със строителство са се занимавали преди всичко българите, докато сред гръцкото и турското население този занаят е бил непознат.