Cultural Corridors of South East Europe

Heritage by Type / Intangible Heritage

яхнаджийство

Info Sections
яхнаджийство

About the site


Corridor: Eastern Trans-Balkan Road
Country: Bulgaria,
Type: Intangible Heritage
Epoch: 20th Century
Theme: Intangible Heritage
World Heritage: Intangible Heritage Masterpieces
20th CenturyIntangible HeritageIntangible HeritageIntangible Heritage Masterpieces

Сусамът е най-старото маслодайно растение в България. Площите са главно в района на Харманли, Свиленград, Ивайловград и Хасково. Сее се и в Петричко.
В Долно Луково поминъкът на населението се формира традиционно от земеделието. Отглеждането на сусам е най-екзотичният подотрасъл, запазен и до днес.