Cultural Corridors of South East Europe

Heritage by Type / Intangible Heritage

Радоилов син

Info Sections
Радоилов син

About the site


Corridor: Eastern Trans-Balkan Road
Country: Bulgaria, с. Арда
Type: Intangible Heritage
Epoch:
Theme: Intangible Heritage
World Heritage:
Intangible HeritageIntangible Heritage

        В с. Арда се помохамеданчили всички, освен двама братя, синове на някой си Радоил. Те отказали да приемат исляма и дълго време се крили из горите, за да могат да запазят вярата си. От тях произлезли българите християни в с. Арда, което оттогава е смесено. Оттогава се е запазила пословицата:
       _Остави го, той е Радоилов син - т.е. упорие, твърдоглав човек.