Cultural Corridors of South East Europe

Heritage by Type / Intangible Heritage

Цириква черква

Info Sections
Цириква черква

About the site


Corridor: Eastern Trans-Balkan Road
Country: Bulgaria,
Type: Intangible Heritage
Epoch:
Theme: Intangible Heritage
World Heritage:
Intangible HeritageIntangible Heritage

        Вълната на помохамеданчването не отминала и жителите на с. Забърдо, което тогава се намирало от другата страна на хребета, недалеч от Ер-кюприя. Пристигнал веднъж с еничарите си един турски военачалник Дели Софта и заобиколил селото. По това време хората се намирали в църквата. Изловил ги той, наредил ги на площада, изтърсил пред тях два товара фесове и казал:
— Избирайте! Или фесовете, или главите.
        Изплашили се хората. Някои не могли да издържат и грабнали фесовете. Други обаче отказали да се помохамеданчат. Тогава Дели Софта ги затворил в църквата и заповядал на ордата си да ги изколи. Измъкнали еничарите ятаганите и започнали да колят. Църквата се огласила с викове и писък. От този именно писък (цирикане) тя била наречена «Цириква черква».
        Помохамеданчените жители на селото не могли да останат повече тук, където били избити техните братя и роднини. Те се преселили и основали ново село. Старото останало да се нарича Старо село.