Cultural Corridors of South East Europe

Heritage by Type / Intangible Heritage

Кавурското гробе

Info Sections
Кавурското гробе

About the site


Corridor: Eastern Trans-Balkan Road
Country: Bulgaria, местността Забрал, м-у. гр. Девин и с. Настан
Type: Cultural Landscape, Intangible Heritage
Epoch:
Theme: Intangible Heritage
World Heritage:
Intangible HeritageCultural LandscapeIntangible Heritage

       Между Девин и с. Настан се намира местността Забрал, наричана още от помохамеданченото население Кавурското гробе. Следите от старите гробове тук личат и досега.
       Когато започнало помохамеданчването на околните села, на това място били доведени всички онези, които отказвали да приемат исляма. Най-напред били изклани поповете и първенците. Когато това не дало никакъв резултат, започнала сеч и над останалите. След това кръвопролитие упорството на местното население било сломено и то приело мохамеданската религия.