Cultural Corridors of South East Europe

Heritage by Type / Ancient Site

Долмени

Info Sections
Долмени

About the site


Corridor: Diagonal Road, Eastern Trans-Balkan Road
Country: Bulgaria, с. Черноочене
Type: Ancient Site
Epoch:
Theme: Antiquity
World Heritage:
AntiquityAncient Site

  Село Черничево се намира в планински район. Точното му разположение е в южната част на Източните Родопи, на 2,5-3км от границата с Гърция. 
  Градът е разположен в регион с богата история. В околностите му (в местността Хамбар дере) са запазени тракийски долмени, което говори, че тук е съществувала развита цивилизация още от Античността.