Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Нематериално наследство

Глухо гламочко коло

Глухо гламочко коло

За обекта


Коридор: Диагонален път
Държава: Босна и Херцеговина, Гламоч
Тип: Нематериално наследство
Епоха:
Тема: Нематериално наследство
Световно наследство:
Нематериално наследствоНематериално наследство

Глухото гламочко коло е характерно за региона на Западна Босна, т.е. на района на гламочката долина, обграждаща град Гламоч. То принадлежи към групата на народните танци от типа Динарич. Тръбва да се отбележи и характерната за Гламоч народна носия, която се разпознава по богатото използване на метални аксесоари, обикновено монети, украсяващи одеждите. Металните аксесоари звънят по време на танцуването и създават много характерен звук.
Глухото гламочко коло се изпълнява от мъже и от жени без инструментален или вокален акомпанимент. Танцьорите образуват кръг, държейки се за ръце. Ритъмът се поддържа от звънтежа на монетите и от водача на кръга. Той води танцъорите от кръга с разнообразни танцови стъпки, обикновено състоящи се от подскоци. Това е придружено от периодични викове, различни шеги или закачки към танцьорите, които подават също така духовити отговори. Танцуването в кръга продължава няколко часа без спиране. Този изтощителен танц, също както и други традиционни народни танци в партиархалното общество, позволяват емоционален и физически контакт между младите мъже и жени. Той също служи и за разкриване на силата и здравето на потенциалния бъдещ партньор.
Днес, танцът се изпълнява предимно от артистични групи.

Експертна мрежа