Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Нематериално наследство

Рибница, занаятите и Старият град

Рибница, занаятите и Старият град

За обекта


Коридор: Диагонален път
Държава: Словения, Рибница, Доленски регион
Тип: Народна архитектура, Нематериално наследство
Епоха: Ново време, Средновековие
Тема: Народна архитектура, Нематериално наследство
Световно наследство:
Ново времеСредновековиеНародна архитектураНематериално наследствоНародна архитектураНематериално наследство

Рибница е един от най-старите словенски градове, който може да ти разкаже безброй интересни истории. Още отдалече те посрещат двете високи камбанарии на градската църква и замъкът на Рибница от X век.
Богатото културно наследство на града се разкрива и в многобройните легенди, традиции и занаяти. В грънчарската работилница Погорелец-Чешарек ще откриеш традиция предавана повече от 200 години от поколение на поколение. Добре дошъл си да научиш повече и да участваш заедно с майсторите в създаването на малки глинени тенджерки, купи за мляко и разнообразни играчки-свирки. Друг, не по-малко известен древен занаят тук, е изработката на дървени изделия. Ако отидеш при майстор Франк Яклич, той ще ти покаже различни техники за производство на дървени съдове, с помощта на чудновани инструменти. От него ще научиш и любопитни факти за видовете дърво, които използва – също част от майсторлъка.

Словенски туристически борд