Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Нематериално наследство

Сулинаджийство (рибарство)

Сулинаджийство (рибарство)

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България, край Смолян
Тип: Нематериално наследство
Епоха:
Тема: Нематериално наследство
Световно наследство: Нематериално наследство
Нематериално наследствоНематериално наследствоНематериално наследство

Занаятът сулинаджийство (рибарство) е разпространен в Средните Родопи, около днешния град Смолян. Основни цетрове са: Устово, Момчиловци, Райково, Дунево, Петково. Занаятът е донесен от племето “смоляни” , които били рибари. След затварянето на границата с Гърция, те мигрират към Бургас.