Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Нематериално наследство

Традиционен поминък овцевъдство

Традиционен поминък овцевъдство

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България, села Гела, Стикъл, Солища
Тип: Нематериално наследство
Епоха:
Тема: Нематериално наследство
Световно наследство:
Нематериално наследствоНематериално наследство