Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Културен пейзаж

Комплексът на Сейид Батал Гази

Комплексът на Сейид Батал Гази

За обекта


Коридор: Диагонален път
Държава: Турция, Сейитгази, Ескисехир
Тип: Културен пейзаж
Епоха: Средновековие
Тема: Ислямска култура
Световно наследство:
СредновековиеИслямска култураКултурен пейзаж

Комплексът е посветен на Сейид Батал Гази, епически герой, който се е бил заедно с армията Умаяд срещу Византия, и за който се смята, че е убит след мъчения на това място. Обектът се състои от джамия, погребално медресе, завийя с кухня и множество гробници опасващи вътрешен двор. Надпис над вратата на еднокуполната джамия определя датата на нейното създаване между 1207 и 1208 г., по време на второто управление на селджукския султан Гияседин Кейхусрев I.
Селджукският комплекс е бил реновиран и разширен с допълнителни сгради по времето на османския султан Баязид II, затвърждавайки статута си на манастир на сектата Календери. Гробницата има две паметни плочи от този период, които свидетелстват за реновации през 1500 г. и 1511 г. от Мустафа Хизир и Ахмед бин Михал, който е споменат и на друга плоча над вратата на медресето и погребан в самия комплекс.
Джамията е само с един купол и се намира в югоизточния ъгъл на двора. В нея се влиза от запад, като храмът има само едно минаре в североизточния си край.
Медресето е разположено в югозападния край на двора в посока север-юг. Планът му е приблизително правоъгълен, с най-голяма ширина 25 метра и дължина 22 метра. Гробницата, с дължина 5 метра, е продължение на медресето откъм северната му стена. Комплексът е известен още и с името на Умухан Хатун, жената на Гияседин Кейхусрев I и майка на Аладин Кейкубат, чиито саркофаг се намира във вътрешността му. Стените на медресето са построени с грубо издялани камъни, без всякаква декорация с изключение на гръко-римски корнизи, вмъкнати в каменната облицовка на външността на гробницата.
Източната и северната страна на вътрешния двор са заградени от завийето и имарета (кухнята), свързани с портици. Построени през XVI век, тези допълнителни сгради маркират очертанията на комплекса с множеството си куполи и комини. Голяма осмоъгълна гробница с кубе е разположена между медресето и джамията.


Експертна мрежа