Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Народна архитектура

Еминагич Конак

Еминагич Конак

За обекта


Коридор: Диагонален път
Държава: Босна и Херцеговина, Тешан
Тип: Народна архитектура
Епоха: Ново време
Тема: Народна архитектура
Световно наследство:
Ново времеНародна архитектураНародна архитектура

Къщата на Еминагич е една от най-старите и най-красиви примери за жилищни сгради в град Тешан. Точната й възраст не е известна, но може да се приеме, че е била построена през първата половина на ХІХ век. Интересно е да се отбележи, че къщата фигурира в първия кадастрален план (план на града, в който се описват всички къщи и имоти и се показват техните собственици) на Тешан, създаден през 1882 година.
Къщата на Еминагич принадлежи към типа сгради с джамалък – централен вертикален комин, с функция да изсмуква дима от пространството на атика. От съвременна гледна точка, тази къща е природосъобразна – първо заради своите пространства и второ – заради избора на строителни материали. Сградата има сложен план съсскладово пространство в сутерена и жилищни помещения на партера и на първия етаж. Стените на сутерена са от здрав камък, а стените на пъртера и на първия етаж са от дървени колони и подпори с пълнеж от измазан с кал плет. Целият горен етаж на къщата (с изключение на задната част) е надвиснал с около 50 см. В геометричния център на сградата са разположени три еркерни трапецовидни прозореца, които заедно с големия брой други прозорци допълват внушителното присъствие на фасадата.

Съвет на Европа, РПЮИЕДокументи