Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Народна архитектура

Айвалък

Айвалък

За обекта


Коридор: Виа Анатолия
Държава: Турция, Баликешир
Тип: Народна архитектура
Епоха: Средновековие
Тема: Народна архитектура
Световно наследство:
СредновековиеНародна архитектураНародна архитектура

Селището съществува от античността. Следи са оставили елинистичният, римският и византийският периоди. Основано е от имигранти от съседните острови, търсещи спасение от честите пиратски нападения. В началото на XVIII век малкото пристанище, със смесено турско и гръцко население, започва да се развива икономически. Това се дължи на производството на зехтин и на търговията с други средиземноморски градове. Една от най-старите сгради е църквата Таксиархис от 1844 година. От това време са останали още заводи за производство на зехтин и сапун, търговска зона с мрежовиден план и дву- или триетажни традиционни каменни къщи, залепени една до друга или с малки градинки. Те са накацали по хълмовете и с типичните си прозорци образуват живи цветни силуети. Местната общност има съзнание за опазване на наследството, и съхранява тази градска среда непроменена.

Експертна мрежа