Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Народна архитектура

Джумалъкъзък

Джумалъкъзък

За обекта


Коридор: Виа Анатолия
Държава: Турция, Бурса
Тип: Народна архитектура
Епоха: Средновековие
Тема: Народна архитектура
Световно наследство:
СредновековиеНародна архитектураНародна архитектура

Селището, основано преди 700 години, привлича вниманието със своето специфично наследство. Моделът и архитектурните особености на традиционното османско селище с полудървени къщи са съхранени и до днес. Тук могат да се видят паметници както от византийския, така и ранноосманския период. Джумалъкъзък е забележително съчетание на човешко творчество и природна среда и през 2000 година е предложен за включване в Списъка на Световното наследство. Днес селището е предпочитана национална дестинация с характерното си наследство.

Експертна мрежа