Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Исторически град

Станиел

Станиел

За обекта


Коридор: Виа Адриатика
Държава: Словения, Станиел, Регион Карст
Тип: Крепост, Исторически град
Епоха: Ново време, Средновековие
Тема: Крепости
Световно наследство:
Ново времеСредновековиеКрепостиКрепостИсторически град

Станиел – съкровището на Карстовия район
Римляните превърнали върхът на хълма в древна крепост, в Средновековието селището се разпростряло по целия хълм, а по-късно селището било заобиколено с крепостни стени срещу нападенията на турците.
Доминанти на селището са Крепостта и Църквата на Свети Даниел, които допринасят за неговата забележителност. Разхождайки се по тесните улички, каменните къщи ви разправят истории за техните майстори, които са обрисували своите преживявания чрез камъка. Улиците завършват в малки площади, някога били популярни места за срещи на млади и стари.
Късно-готическата църква Свети Даниел е построена през втората половина на XV в. По-късно, в XVII в. е построена известната църковна камбанария. Забележителност в интериора е мраморната плоча върху олтара с образа на крепостта в края на XVII в. Към енорийската църква Свети Даниел принадлежат и други две църкви – църквата на Свети Григорий и църквата на Свети Йозеф.
По време на Втората Световна война крепостта е сериозна пострадала, част от нея по-късно е възстановена. Най-старите части от нея са от периода на Следновековието. По това време крепостта е принадлежала на графството на Горица, по-късно на Кобенцл и в последствие е била влядяна от много собственици. През XVII в. е преизградена в резиденция в Ренесансов и Бароков стил.

Словенски туристически борд