Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Исторически град

Пиран

Пиран

За обекта


Коридор: Виа Адриатика
Държава: Словения, Пиран, Крайбрежен регион и Карст
Тип: Исторически град
Епоха: Ново време, Средновековие
Тема: Народна архитектура
Световно наследство:
Ново времеСредновековиеНародна архитектураИсторически град

Старото морско пристанище на Пиран се намира на края на полуострова Пиран, който постепенно се стеснява между заливите Струнян и Пиран. Полуостровът стига до Нос Мадона, завършвайки с хълмовете Саврини. Значението на наименованието Пиран: по-възрастните изследователи поддържат тезата, че името произхожда от Келтската дума биордун, което се предполага, че означава селище на хълма, доката по-младата генерация подкрепя тезата, че името е свързано с гръцката дума пир – огън, тъй като първоначалното селище било използвано като фар за плавателните съдове, пътуващи към близката гръцка колония Егида, където днес се намира град Копер. Градът е запазил средновековната си градска структура, с тесни улици и компактни къщи, надвисени една над друга по склоновете над крайбрежната ивица и така оформят типичен Средиземноморски силует.

Словенски туристически борд