Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа

Исторически град


Исторически град


Албания

Босна и Херцеговина

България

Гърция

Македония

Румъния

Словения

Сърбия

Турция

Хърватска

Черна гора