Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Крепост

Сребреник - Старият град

Сребреник - Старият град

За обекта


Коридор: Диагонален път
Държава: Босна и Херцеговина, Сребреник
Тип: Крепост
Епоха: Средновековие
Тема: Крепости
Световно наследство:
СредновековиеКрепостиКрепост

Старият град Сребреник се намира на северо-източните склонове на планината Маевица.Градът е построен върху високата, стръмна и почти недостъпна скала над долината на река Тиня.
Градът имал важно стратегическо значение през определени исторически периоди.Играл е значимароля в отбраната на големи територии. През средновековието, охранявал територията на юг от река Сава от унгарците. Значението му става изключително голямо по време на османското владичество, в края на ХV и началото на ХVІ век.
Силуетът на Стария град е определен от терена. Градът е построен върху скала, извисяваща се на височина 50 до 70м над заобикалящия терен. Достъпът е през постройката на градската порта (капъ-кула) , на юго-източния склон. Пред склона е изграден изкуствен тунел, така че гръдът е достъпен единствено през дървения мост.
Горната част на града се състои от главната кула, цистерна и жилищна сграда, която била най-представителната част по време на средновековието.

Експертна мрежа