Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Крепост

Замъкът Тракошчан

Замъкът Тракошчан

За обекта


Коридор: Диагонален път
Държава: Хърватска, Тракошчан
Тип: Крепост
Епоха: Ново време
Тема:
Световно наследство:
Ново времеКрепост

Замъкът Тракошчан е едит от най-интересните в Хърватска. Издигнат е като малко градче в укрепителната система на княжеството Загорйе. По време на строителството то не е било укрепено със стени. Замъкът притежава елементи, характерни за семплия романски стил от XII-XIII в. От множеството феодални владетели на имението се открояват Цельски, Ян Витовец и Корвини. След падането на княжеството, владетели на имението става семейство Гюлай, а в 1568 г. собственици стават семейство Драшкович. То е разширявано и променяно няколко пъти. Една от значителните промени е извършена през 1592 г., когато Драшковичите построяват артилерийска кула върху покрива (с плакет с герба и името на Иван II Петър Драшкович от 1592 г. на западната кула). По това време е добавен и под, издигната е централната кула, а вътрешният двор е обграден с аркади. Друг период на реконструкция настъпва през XVIII в., когато купите са допълнени с корона от бойници, главната кула получава латерна, а около замъка са построени серия от защитни структури – стени и кули. Изоставената цитадела е превърната в жилищен замък през 1850-60 г. от Юрай Драшкович. Реставрацията, в духа на Романтизма, е извършена в неоготически стил с едновременна реставрация на земите наоколо, където парковата гора е обогатена с редки растения, изкуствено езеро и градини. Части от изключителен интерес в замъка са: входната кула с подвижен мост и герба на Драшкович-Малатински от XVIII в., рицарската зала с си пълни комплекти рицарски доспехи от XVI в. и знамена от XVIII в.; колекция от оръжия и тежки алебарди, огнестрелни оръжия, турски оръжия, колекция от портрети ан Драшковичите и техни роднини (Никола Зрински) от XVI-XIX в., цикъл картини от художничката Юлияна Ердоди-Драшкович от втората половина на XX в, цикълът „Четирите сезона” от М. Строя, пианото на Ц. Граф; запазената кухня на замъка и библиотека. В парка се намира параклиса „Св. Иван” (Януш) от 1752 г. с къснобароково обзавеждане. От 1953 г. замъкът е музей, който освен великолепното възпроизвеждане на духа на периода, представя ценни примери на бароково обзавеждане и малки предмети.

Експертна мрежа