Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Крепост

Старият град Бужим

Старият град Бужим

За обекта


Коридор: Диагонален път
Държава: Босна и Херцеговина, Бужим
Тип: Крепост, Исторически град
Епоха: Средновековие
Тема: Крепости
Световно наследство:
СредновековиеКрепостиКрепостИсторически град

Крепостта Бужим се споменава в историческите документи с две имена – Кава и Бужим. Укреплението Кавник или Кавица се намира близо до Бужим в долината на река Кава. Въпреки, че Бужим е едно от най-големите средновековни укрепления в пограничния военен район Крайна и е имал важно стратегическо значение, не е известно кога е основан. Но, ако се съди по начина на градежа, най вероятно датира от ХІV век. Старата крепост Бужим е интересен пример за укрепление, построено преди ерата на огнестрелните оръжия, но приспособявана за отбрана срещу тях. Тук могат да се видят множество построени по-късно валове и кули, които са едни от ранните отбранителни съоръжения срещу артилерийски огън. Вътрешното, по-старо укрелпление представлява малка цитадела, оформяща почти правилен четириъгълник и фланкирана с кули в ъглите. През ХV век, цитаделата е обиколена от нови укрепления, оформящи трапец околовръз и с полигонални кули в ъглите. Стените и кулите на тези укрепления са сравнително ниски, с отредени места за топове отгоре им. По същото време, на върешната цитадела, са добавени и отверстия и платформи за артилерийски оръдия. Докато издигането на външната стена е служело основно за защита от директно нападение.

Експертна мрежаДокументи