Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Крепост

Благай – исторически градски ансамбъл

Благай – исторически градски ансамбъл

За обекта


Коридор: Виа Адриатика
Държава: Босна и Херцеговина, Благай
Тип: Крепост, Народна архитектура
Епоха: Ново време, Средновековие, Античност
Тема:
Световно наследство:
Ново времеСредновековиеАнтичностКрепостНародна архитектура

Средновековното укрепление Благай, с града под него, е разположен на край на долината Висце, над извора на река Буна.
Специфичните природни и географски характеристики са повлияли развитието на комуникационната инфраструктура. Основните римски пътеща са минавали през този регион, формирайки най-късия път от брега на Адриатика до долините на Дунав и на Сава. Средновековните пътища следвали римските, но в допълнение в планинските райони са прокарани нови пътища. През Средновековието, основните търговски пътища в страната са минавали през Бисце и Благай. Множество пазарски градчета се развиват по тяхното протежение.
Развитието на днешен Благай, неговата социо-политическа трансформация, могат да бъдат проследени още от праисторически времена до днес. В района са открити палеолитни пещерни жилища, “Пецина Севлийца“, неолитни пещерни жилища, “Зелена пецена“, както и важни археологически места от медната, бронзовата и желязната епохи. Основните римски селища са били Негоцина – основен кръстопът, в който се събират четири важни пътя, водещи към Нарона, Столац, Невесинйе и Конйиц – Косор и косорския мост – пътят към Благай. На югозападния връх на хълма Благай, под риуните на благайската средновековна крепост са открити и римски укрепления. Стените на едно по-стабилно римско укрепление още се извисяват на отсрещния североизточен връх.

Съвет на Европа, РПЮИЕДокументи