Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Крепост

Крепост Асара, село Боровица

Крепост Асара, село Боровица

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България, село Боровица
Тип: Християнски религиозен център, Крепост
Епоха:
Тема: Християнски манастири, Крепости
Световно наследство:
Християнски манастириКрепостиХристиянски религиозен центърКрепост

В малката крепост, наречана Асара до село Боровица са разкрити от археолозите три църкви една върху друга. В най-долния пласт е византийска трикорабна базилика от 4-6 век. Върху нейните основи е била построена втора – голяма трикорабна черква. В по-късен период - 13-14 в., същата черква не е била рушена, а е превърната в еднокорабна, като проходите към страничните части просто са зазидани. Трите черкви, вместени една в друга, са действали от 4 до 14 в. Археолозите разкриват и 40 гроба на деца, разположени в крипта, която някога е била част от голямата трикорабна църква.