Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Крепост

Средновековна крепост, село Лясковец

Средновековна крепост, село Лясковец

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България, село Лясковец
Тип: Крепост
Епоха:
Тема: Крепости
Световно наследство:
КрепостиКрепост

На 1, 5 километра източно от село Лясковец, в местността "Парпадар" е открита средновековна крепост.