Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Крепост

Крепост Бялград

Крепост Бялград

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България, село Гугутка
Тип: Крепост
Епоха:
Тема: Крепости
Световно наследство:
КрепостиКрепост

Бялград

Разположена е в близост до село Гугутка, област Хасково, община Ивайловград.
Запазената височина на крепостната стена е до 8 м, дебелината й е 2 м и има дължина около 550 м. Крепостта е построена вероятно през ХІІ-ХІІІ в.В източния край на крепостта са разкрити основите на еднокорабна и едноапсидна крепостна черква. Най-добре запазена е вътрешната крепостна кула - донжон, като оцелелите стени са с височина до 9 м. Предполага се, че кулата е възстановена след падането на България под турско робство, като най-вероятно в нея се е настанил местен турски феодал.
Името на крепостта произлиза от белия цвят на варовика, от който са построени крепостните стени и сградите.