Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Еврейски религиозен център

Сараево – стари еврейски ценности

Сараево – стари еврейски ценности

За обекта


Коридор: Диагонален път
Държава: Босна и Херцеговина, Сараево
Тип: Еврейски религиозен център
Епоха: Средновековие
Тема:
Световно наследство:
СредновековиеЕврейски религиозен център

Сараево е средище на най-различни култури. Ето защо там са се запазили и множество съкровища от еврейски произход. Две от тях са с изключителна стойност – Старата Синагогата и гробището.
Строежът на първата синагога в Сараево, известна като Ил Кал Гранди, започва през 1581 година с разрешение на имперския диван (правителство). Синагогата е горяла няколко пъти, като сегашният си вид придобива през началото на ХІХ век. През 1966 година синагогата е превърната в музей на евреите в Босна и Херцеговина.

Експертна мрежа

Старото сефардско (на испанските евреи) гробище е важен еврейски мемориален комплекс. Най-старият запазен в него надгробен камък (на първия равин на Сараево) е от средата на ХVІІ век. Той бил издигнат през 1630 година. С някои свои характеристики, гробището е сравнимо само с някой средновековни некрополи в Босна и Херцеговина. Гробището е уникално заради формата на надгробните камъни, която не се среща никъде другаде освен в Босна и Херцеговина. В еврейските гробища се различават два типа надгробни камъни – хоризонтално или вертикално поставени. Първата група са по-стари и вероятно произхожда от Средния изток. Докато във втората група се забелязва влияние от християнството.

Съвет на Европа, РПЮИЕ
 



Документи