Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Индустриален обект

Павловската воденица в с. Оряховец

Павловската воденица в с. Оряховец

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България, с. Оряховец
Тип: Индустриален обект
Епоха:
Тема: Народна архитектура
Световно наследство:
Народна архитектураИндустриален обект

Павловската воденица се намира в село Оряховец, на река Малка Арда. Построена е през 1870 г. В селото се разказват легенди за тази воденица. Говори се, че тя има "стопанин" (дух-пазител), който пази нея и собствениците от опасности.