Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Индустриален обект

Средновековен мост край с. Загражден

Средновековен мост край с. Загражден

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България, с. Загражден
Тип: Индустриален обект
Епоха:
Тема:
Световно наследство:
Индустриален обект

Средновековен мост над Загражденска река при село Загражден.