Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Индустриален обект

Римски мост и воденици, село Егрек

Римски мост и воденици, село Егрек

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България, село Егрек
Тип: Индустриален обект
Епоха:
Тема: Античност
Световно наследство:
АнтичностИндустриален обект

В село Егрек са открити римски мост и воденици.