Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Индустриален обект

Село Спахиево - старо рударско селище

Село Спахиево - старо рударско селище

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България, село Спахиево
Тип: Индустриален обект
Епоха:
Тема:
Световно наследство:
Индустриален обект

Не се учудвайте, ако видите търсачи да промиват пясък в деретата край Спахиево. Иманяри и златотърсачи кръстосват почти всеки ден склоновете под връх Аида в община Минерални бани. Едни търсят с уреди и карти закопани съкровища, други промиват пясък в потоците. В тази част на планината е имало рудодобив още от римско време, разказват хората в близкото до рудник "Чала" село Спахиево. Това се знае от иманярите и златотърсачите. Според хората местният рекорд е 70 г златен пясък, получен чрез промиване за една седмица от един човек. Недалеч от рудника има постройки, останали от римско време. Около тях най-често се навъртат търсачите.