Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Древен обект

Вила Армира

Вила Армира

За обекта


Коридор: Диагонален път
Държава: България, Ивайловград
Тип: Древен обект
Епоха: Античност
Тема: Античност
Световно наследство:
АнтичностАнтичностДревен обект

Вила Армира е една от най-богатите вили от римската епоха, разкрити на българска територия. Както огромната площ на вилата (близо 1000 квадратни метра), така и нейното устройство и украса показват, че е била създадена за човек с големи възможности и с вкус към разкоша. Просторният вътрешен двор е бил ограден с колонади, а в средата му е имало басейн. Под пода на помещенията от южната част са преминавали отоплителни канали. Жилищните помещения и дворът са били разточително украсени. Открити са над 3000 архитектурни и декоративни фрагменти – големи части от мозайки, части от колонадите, мраморни парапети, стенни облицовки, рамки и прозоречни решетки, стълбове с глава на бог Хермес в горната част и др. Именно заради своята украса вила Армира е изключително ценно съкровище.

Антимната вила е разкрита при строеж на язовир на 1,5 км югоизточно от кв. "Лъджа" на Ивайловград. Последвалите археологически разкопки доказват съществуването на крайградска вила от периода на римското владичество по нашите земи. Името й произлиза от името на малката рекичка "Армира", приток на река Арда, близо до която е построена вилата.

Вила "Армира" представлява внушителен комплекс от жилищни и стопански постройки. Жилищната площ обхваща голям вътрешен двор, заобиколен от галерия с колонада (т.нар.перистил) и басейн (имплувиум) в средата. Около него са организирани помещенията за живеене - трапезария, дневна, кухня, спалня, чаня и други. Отоплението на вилата се осъществявало чрез хипокауст - подово отопление, при което подът на сградата е повдигнат на колонки от зидани тухли или керамични тръби, между които циркулира топъл въздух от специално изградени за целта огнища.

По време на разкопките са открити добре запазени мозайки с фигурални и геомитрични мотиви, капители, ажурни парапети, херми, профилирани фрагменти от колони, пиластри, корнизи и облицовки от мрамор. Намерени са множество керамични съдове, накити и предмети на бита. Вилата е разкошно имение, помещенията на което освен украсените с мозайки подове, са украсени и с богата мраморна декорация и цветна мазилка. В това отношение тя безспорно се очертава като най-пищната от всички известни ни досега подобни постройки на територията на римска Тракия. Сгради с подобна мраморна облицовка са рядко срещани в провинциите на Римската империя. Особено важно е обстоятелството, че степента на съхраненост на декоративните елементи позволява практически пълна възстановка на интериора на сградата.

Поради денивелацията на терена, стопанският комплекс към вилата се е съхранил в значително по-малка степен. Неговата предназначение е да осигури дейността по експлоатацията на земите, съхранението и обработката на селскостопанската продукция, инвентара и др. Няма конкретни данни за характера на развиваната селскостопанска дейност.

Вилата се обитава до третата четвърт на IV век. Разрушаването й се свързва с голямото опустошение на околностите на Адрианопол през 378 г., когато римската армия под командването на Валент е разбита от готите, а самият император е ранен в боя и отнесен от своите най-близки войни до вила в близост до бойното поле. В последствие, готите откриват това убежище на ранения император, превземат и опожаряват вилата и убиват самия император. Много е вероятно, тези събития да са се разиграли именно при Вила Армира.

Експертна мрежа