Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Древен обект

Баргала, археологически обект

Баргала, археологически обект

За обекта


Коридор: София - Охрид
Държава: Македония, Щип
Тип: Древен обект
Епоха: Античност
Тема: Античност, Крепости
Световно наследство:
АнтичностАнтичностКрепостиДревен обект

Археологическият обект Баргала представлява укрепен град, съществувал през Късната Античност и ранновизантийския период. Разположен е в източната част на Република Македония, близо до град Щип. През V-VI в. Баргала е развит икономически, културен и религиозен център.
Според римски надпис върху каменна плоча, Баргала е датиран от 371-372 г. сл. Хр. Преди това тук се е намирало малко пеонско селище. През Ранното Средновековие градът става епископско седалище. Досега са разкрити много останки – епископският комплекс (базилика и дворец) с подови мозайки, малък пазар, главният вход “дипилон”, части от фортификационната система и др.

Експертна мрежа