Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Древен обект

Казанлъшката тракийска гробница

Казанлъшката тракийска гробница

За обекта


Коридор: Диагонален път, Източен трансбалкански път
Държава: България, Казанлък
Тип: Древен обект
Епоха: Античност
Тема: Античност
Световно наследство: Културно наследство
АнтичностАнтичностДревен обектКултурно наследство

Открита през 1944 г., тази гробница датира от елинската епоха, около края на четвърти век пр.н.е. Разположена е близо до Севтополис – столицата на тракийския цар Севт III, и е част от голям тракийски некропол. Гробницата е куполна, има тесен коридор и кръгла погребална камера, украсени със стенописи, представящи тракийските погребални ритуали и култура. Тези стенописи са най-добре запазените в България художествени шедьоври от елинския период.

ЮНЕСКО

Близо до Севтополис - столицата на тракийския цар Севт III, са намерени останки от голям некропол (на гръцки – “град на мъртвите”, т.е. гробище). През 1944 година във вътрешността на една от могилите в некропола е открита отлично запазена гробница от ІV век преди новата ера. Гробницата е иззидана от камък и се състои от две части – тесен коридор и кръгла, покрита с купол погребална камера, в която е бил поставен саркофагът. Коридорът и камерата са украсени със стенописи, които са най-добре запазените в България шедьоври на живописта от елинския период. Изображенията – на покойника и съпругата му, на неговите близки, на слугите и дори на конете му – са наистина прекрасни. Но те дават и ценни сведения за тракийските обичаи и култура.

Експертна мрежа


Прочети повече за обекта в Листа за Световно наследство на ЮНЕСКО.

Документи