Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Древен обект

Скално светилище Татул

Скално светилище Татул

За обекта


Коридор: Диагонален път, Източен трансбалкански път
Държава: България, село Татул
Тип: Древен обект
Епоха: Античност
Тема:
Световно наследство:
АнтичностДревен обект

В покрайнините на село Татул, на 300 м западно от махала Вежница, в местността Кая башъ, в скалния масив "Каменна глава", откриваме части от тракийска крепост. До нас са достигнали запазени и останките от религиозните сгради на древните траки. Наричаме мястото светилище, защото според учените то най-вероятно е било свещенно за хората в онези времена.
Нашите прадеди създават светилището още през 12 век преди новата ера. В голяма скала издълбават две гробници. Майсторите оформят осем стъпала, както и малка ниша. Там траките поставяли свещенна глинена плочка с изображение на конник. Тя се използвала по време на специалните обреди. Смята е, че светилището е посветено на митичния музикант Орфей.

Централното и най-високо място на скалния връх, заема гроб с ориентация изток-запад, всечен в масивна канара, издялана като пресечена пирамида. На южната страна на величествената скала е издълбан друг подобен гроб, разположен в полусферична ниша. Нишата е покрита с арковиден издялан в камъка свод. Към двата гроба води изсечено в скалите тържествено стълбище, състоящо се от осем стъпала. По съседните канари са оформени култови площадки, стъпала към тях, ниши, системи от улеи и басейни за събиране на някаква течност.

Татул е само част от много по-голям култов комплекс, който трябва да бъде проучен. На север от него има други скални масиви с вдълбани в тях трапецовидни ниши и скални гробници. В околните ниви са откривани гробове и каменна пластика от различни епохи, антични и средновековни надписи. Крепоста на тракийското светилище се използва и през Средновековието. Съвсем сигурно е, че подобно на Перперикон, на Татул се наблюдава пълна приемственост между езическите култове и християнството. Още в ранновизантийската епоха (IV-VII в.) в скалите е построена яка крепост. По-късно тя е разширявана и преустройвана многократно. Сега със сигурност личи една четириъгълна кула, чиито подземен етаж е служел за водохранилище. Друго водохранилище е издълбано изцяло в скалите и се намира на 5 м. от кулата. То има крушовидна форма и отвътре е обмазано с дебел пласт хоросан. През средновековието вероятно е имало и църква, сега разрушена напълно. Открити са две колони и два каменни капитела с изобразени релефно кръстове. Самото средновековно селище се е намирало в полето под крепостта и под съвременното село, близо до реката. Там при стопански работи са откривани фрагменти от средновековна керамика и стъклени накити. Фиксирани са и няколко некропола от това време, чиито гробове са оформени по познатия начин с каменни плочи. Явно, че местността около Татул се е смятала за свещена от дълбока древност до днес. Бъдещите проучвания ще установят дали действително там се е намирал храм на прочутия тракийски певец и герой - Орфей.
Наскоро се появи и една друга сензационна новина: на гроба на Орфей поникнала лоза от легендарния тракийски сорт зела, който се смята за изчезнал преди хилядолетия. Нарекли гроздето "Сълзата на Орфей". Интересното е, че не само на хълма не растат лози, но и на радиус от 10-ки км наоколо не се отглежда грозде!

Днес мястото разказва спомените на много различни поколения.