Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Древен обект

Пловдив, античният град

Пловдив, античният град

За обекта


Коридор: Диагонален път
Държава: България, Пловдив
Тип: Древен обект
Епоха: Античност
Тема: Античност
Световно наследство:
АнтичностАнтичностДревен обект

Античният Тримонциум е един от най-големите градове в Римската империя. Разкрити са множество останки от този период, които свидетелстват за значимостта и богатството на града.
Градският форум е с внушителни размери (дължина 112 м и ширина 100 м), а запазените фрагменти говорят за импозантна архитектура, чиито строителни и художествено-декоративни особености варират през отделните исторически етапи от развитието на Тримонциум. Близо до Форума е разкрита, консервирана и експонирана неголямата, но много изящна сграда на покрития театър, одеона.
В склона на Джамбаз тепе (един от трите хълма) е разположен големият открит театър, който е изграден през първата половина на II век и е една от най-значителните обществени сгради в римския град. Театърът е реставриран и се използва за различни музикални и театрални спектакли.
От градския стадион (II век) е запазена северната част на стадиона (кавеата), заедно с прилежащите й съоръжения. Този фрагмент е консервиран и експониран заедно с разкритите наблизо части от крепостната стена и фундаменти на римския акведукт.
На много места в централната част на града са разкрити и консервирани части от уличната настилка на античния град и големи фрагменти от отлично запазени мозайки, които са експонирани в подземните нива на някои обществени сгради и подлези.

Експертна мрежа