Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Древен обект

Римски руини край Илиджа

Римски руини край Илиджа

За обекта


Коридор: Диагонален път
Държава: Босна и Херцеговина, Илиджа, Сараево
Тип: Древен обект
Епоха: Античност
Тема: Античност
Световно наследство:
АнтичностАнтичностДревен обект

Броят на населението на Илиджа значително се увеличава през Римския период, благодарение на главния път, водещ от Нарона към долината на Сараево и по-нататък към Дрина.
На базата на анализа на римски надписи може да се предполага, че Илиджа е имал автономна градска администрация. Вероятно е дължал съществуването си на добре обмислено планиране от страна на римската власт, по-точно на Марк Аврелий (161-180). Смята се, че той римски ветерани прослужили военната си служба в долината на Сараево през втората половина на ІІ в. н.е.
Археологическите разкопки показват, че селището около минералните извори е вече оформено към края на І в. Доказателство за това е Римският надпис Aquae S…. През ІІ, ІІІ и ІV век, мястото се развива значително и продължава да съществува до VІ век. Комплексът от минерални бани е построен през ІІ и ІІІ век.
Част от обекта представлява група от вили – доказателство за високата жилищна култура. Стените на тези сгради са украсени с фрески, а подовете - с мозайка. В една от вилите е намерена добре запазена мозайка. В средата на композицията е изобразена женска глава – нимфата на минералните извори, с нейните символи, риба и морски кончета в елиптичен медалион. Мотивите, богатата колоритна палитра и прецизното майсторство датират мозайката към І век.

Експертна мрежа