Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Древен обект

Даорсон - Елинистичен град

Даорсон - Елинистичен град

За обекта


Коридор: Виа Адриатика
Държава: Босна и Херцеговина, Столац
Тип: Древен обект
Епоха: Античност
Тема: Античност
Световно наследство:
АнтичностАнтичностДревен обект

Древният Елинистичен град Даорсон се състои от три свързани единици, чиято диспозиция е определена от конфигурацията на терена. Централната част е градината, или акрополът, доминиращ в композицията. На юг и юго-запад под акропола се намират терасите, докато на изток от него се разпростират жилищната и търговска зони на селището.
Акрополът е построен на мястото на праисторическо укрепено селище, заселено постоянно от началото на ранната Бронзова епоха (ХVІІ до ХVІ в. пр.Хр.) до края на късната Бронзова епоха (ІХ до VІІІ в. пр.Хр.). Краят на град Даорсон може да се определи с известна приблизителност, отчитайки детайли от войните, водени от Римския Претор Ватиний срещу племето Далмати – средата или втората половина на Ів.пр.Хр. Руините на древното селище са заселени никога повече. Новото селище Даорси се развило в долината Видиво и в днешния Столак през І в.пр.Хр., известно като Дилунтум Мунисипиум.
Акрополът се различава от останалите укрепления от този период, създадени под силното елинистично влияние. Крепостната стена следва конфигурацията на терена, и е датирана към ІV в. пр.Хр. Вероятно след като е завършена стената са построени двете кули. Другите строителни периоди на акропола са през по-късните векове, до І в. пр.Хр.

Експертна мрежа