Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Древен обект

Акротири на Тера

Акротири на Тера

За обекта


Коридор: Западен трансбалкански път
Държава: Гърция, Циклади
Тип: Древен обект
Епоха:
Тема:
Световно наследство:
Древен обект

Това е едно от най-важните праисторически селища в Егейско море. Първите следи от обитаване са от Късния Неолит (IV хил. пр. Хр.). През Ранната Бронзова епоха (III хил. пр. Хр.) е основано голямо селище, а в средата и края на Бронзовата епоха (XX – XVII в. пр. Хр.) селището е разширено и постепенно се превръща в един от главните градски центрове и пристанища в Егейско море. Големият мащаб на поселението (ок. 20 ха), сложната отводнителна система, многортажните сгради и великолепните стенописим мебели и съдове показват неговото силно развитие и просперитет. Различните вносни обекти, намерени в сградите, говорят за широка мрежа от трърговски връзки връзки. Акротири е имал контакти с Крит, но и с Континентална Гърция, с Додеканезите, Кипър, Сирия и Египет. Животът в града прекъсва рязко в последната четвърт на XVII в., когато обитателите са принудени да го напуснат след няколко тежки земетресения. Следва и вулканично изригване. Вулканичният материал покрива целия остров и самия град. Тази пепел е запазила града, сградите и вещите в тях до наши дни, както в Помпей.

Министерство на културата на Република Гърция