Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Древен обект

Полиохни

Полиохни

За обекта


Коридор: Виа Егнация
Държава: Гърция, Лемнос
Тип: Древен обект
Епоха: Праистория
Тема:
Световно наследство:
ПраисторияДревен обект

Полиохни на остров Лемнос е едно от най-значимите Егейски селища от третото хилядолетие пр. Хр. Полиохни е представител на култура, развила се през третото хилядолетие пр. Хр. по островите в Североизточния Егей; най-източната част, където са намерени останки от тази култура е Троя, на брега срещу Лемнос.
Полиохни е обитаван непрекъснато през третото хилядолетие пр. Хр., което се вижда от последавателните архитектурни периоди. Селището от Жълтия период е разрушено при природни катаклизми, най-вероятно от земетресение, в края на третото хилядолетие пр. Хр. Впоследствие е изоставено за продължителен период от време, и само спорадично заселвано през второто хилядолетие пр. Хр. Праисторическото селище Полиохни е открито през 1930 г. по време на археологическите проучвания, извършвани от Италианското археологическо училище в Атина. Проведени са две археологически кампании от италианци, първата продължила от 1930 г. до 1936 г., втората – след Втората Световна война, от 1951 г. до 1956 г. Разкопките са възобновени през 1986 г., наред с това се извършва разчистване, укрепване и реставрационни работи, които приключват през 1995 г.

Експертна мрежа