Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Древен обект

Антично селище край с. Гълъбово

Антично селище край с. Гълъбово

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България, с. Гълъбово
Тип: Древен обект
Епоха:
Тема: Античност
Световно наследство:
АнтичностДревен обект

В местността Селището край с. Гълъбово е открито антично селище.