Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство според типа / Древен обект

Винарски камъни - Шарапани, село Брястово

Винарски камъни - Шарапани, село Брястово

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България, село Брястово
Тип: Древен обект
Епоха:
Тема: Античност
Световно наследство:
АнтичностДревен обект

Край село Брястово откриваме създадени от човешка ръка вдлъбнатини в скали, наречени шарапани. Винарските камъни (шарапана) в околностите на селото датира от нач. на I хил. пр. Хр. Около десетина шарапана са открити североизточно и югоизтично от Брястово.

Шарапаните (винарски камък "Шарап таш") са скални вдлъбнатини, направени от хората преди 2600-2800 години. Археологически разкопки датират тези находки около VIII-VI в.пр.н.е. Това са изкуствено направени вдлъбнатини в скалите с дълбочина 20-70 см. и диаметър 50-180 см. Всяка шарапана се състои от две нееднакви басейнчета с наклонен под и открито или закрито каналче. Името шарапана идва от турската дума шарап и означава вино. Това показва, че в тях обитателите на тези места са преработвали грозде за вино. Счита се, че шарапаните са свързани с култа към бог Дионисий.

Съществуват две теории за използването на тези интересни съоръжения: според едната това са винарни (за мачкане на гроздето за вино), а според другата – при рудодобив, за пречистване на стритата руда с вода. Според някои автори шарапаните са синхронни с мегалитните паметници (от I хилядолетие пр. Хр.) и са използвани дълго време.